KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemiz eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, bilimsel toplantılar ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi temel hedeflerini gerçekleştirmede dijital öğrenme ortamlarının etkin kullanımını kalite güvence sisteminin gerektirdiği kalite standartları çerçevesinde sağlamayı temel politikası olarak belirlemiştir.

Dijital öğrenme faaliyetinin kalite güvence sisteminin gerektirdiği kalite standartlarında gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen hedefler tespit edilmiş bulunmaktadır.

 • Uzaktan eğitim süreçlerinin kalite güvence sistemini yürütmek üzere birim bazında bir komisyonun kurulması
 • Teknolojik alt yapı olanaklarının sürekli geliştirilmesi
 • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan öğrenim ortamına erişimlerine ilişkin çözüm odaklı bir yönetim sisteminin geliştirilmesi
 • Öğretim elemanlarına öğretim yöntemi ve materyal geliştirme konusuna desteklerin sağlanması
 • Öğrenme yönetim sistemimizin paydaşlardan gelen değerlendirmelerle sürekli iyileştirilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlandığı ve telif haklarıyla ilgili kaygıların giderildiği etik bir yaklaşımın tesis edilmesi
 • Ders içeriklerinin farklı öğretim materyallerine göre düzenlenmesinin ve etkileşimli öğrenimin teşvik edilmesi
 • Öğrenme kalitesini belirlemek amacıyla uzaktan eğitimde sürekli değerlendirmeyapılması
 • Sınavların güvenliği ile ölçme değerlendirmenin nesnelliğinin sağlanması
 • Uzam eğitim sisteminin tüm kullanıcılar için ulaşılabilir ve faydalanılabilir olmasını sağlamak
 • Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimin gerektirdiği teknik ve pedagojik yetkinliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek
 • Bilimsel toplantıların ve sosyo-kültürel faaliyetlerin dijital ortamda verimli ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için çözümler geliştirilmesi
 • Uygulamalı derslerin/derslerin uygulamalı kısımlarının dijital platformdalar da verilebilmesi için yöntemler geliştirilmesi
 • Uzman insan kaynağının ve destek hizmetlerinin performans ölçütleri belirlenerek sürekli iyileştirilmesini esas almak
MİSYONUMUZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi her türlü çağdaş bilgi teknolojisini kullanarak kendini geliştirmek isteyen kurum ve bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek araştırma, öğrenme, sürekli değişen konulara uyum ve kendini geliştirme ihtiyaçlarını karşılama konusunda zaman ve mekana bağlı kalmadan bireylerin yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar yaratmaktadır.

VİZYONUMUZ

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası işbirliğine açık, lider bir merkez olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Verimlilik, özgünlük, yenilikçilik, katılımcılık, şeffaflık, güvenilirlik ve rekabetçilik

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Tel: 0212 866 01 01 / 444 29 17
UZEM Whatsapp : 0534 983 75 60 (Haftaiçi 13.00-20.00)
Faks: 0212 866 01 25
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi Silivri / İSTANBUL
X