Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Fatih ARIKAN
Bilgisayar Programcılığı

Merkez Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Betül UÇ
İç Mekan Tasarım

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Müşfik AKARCAN
Radyo TV ve Sinema

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Serap DAŞ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği